Forretningsbetingelsene


Alle priser er ekskl. moms og ab lager Randers. Alle våre priser er i NOK og er inkludert toll og avgifter.
Rett til delleveringer og prisendringer forbeholdes.
Det tas forbehold for eventuelle trykkfeil. Evt. restordrer slettes.
Alle ordrer leveres med transportfirma.
Pakkeforsendelser koster NOK 250,00 pr. påbegynt 30 kg.
Palleforsendelser koster NOK 2500,00 pr. pall
Ordrer under NOK 1500,00 tillegges et ekspedisjonsgebyr på NOK 100,00.
Betalingsbetingelser: 10 dager netto

Alle kredittkunder påmeldes Kredittvakt. Ved overskridelse av fakturaens forfallsdag beregnes 1,5 % rente pr. påbegynt måned.
Manglende betaling vil etter den fastsatte forfallsdag kunne medføre at saken overgår til inkasso uten ytterligere varsel, hvor det vil
påløpe inndrivelsesomkostninger.

Ved mottakelse av evt. beskadigede varer skal original forsendelsesemballasje tas vare på og reklamasjon skal skje på mottakelsesdagen.
Ved tydelige tegn på beskadigelse av forsendelsen, skal det tas forbehold ved mottakelsen - „Mottatt med forbehold“.